Kodirandaine / Родной берег


Родной берег

Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Laukkureista

Ken vaikka kerran on käynyn Rovaniemellä ne varmasti ollah käydy Rinteenkulma-kauppakeskuksessa…Olin kerran mjeki sielä ta kuulin Rinne-velleksista tämämmoisen tarinan…  
 • 25.11.2020
 • 536

Kirjoista

Tänäpäi meijän paginkanzannu ollah Anuksen kirjaston kanzallizen ozaston johtai Galina Fedulova da Carelia- aigulehten endine piätoimittai da nerokas kiändäi Robert Petrovič Kolomainen. Galina Mihailovna Fedulova sanelou kui eli da ruadoi Anuksen kirjasto kezäl da sygyzyl da pluanois lähi aijakse. Robert Petrovič kerdou kirjuttajas Ivan Olenevas da hänen kniigas ”Karjalan maa ja sen tulevaisuus Muurmannin radan […]
 • 25.11.2020
 • 80

Karjalan radiolla- 94

21. kylmykuudu Karjalan radio täytti 94 vuottu. I täl kerdua myö mustelemmo Karjalan radion istouriedu da rahvastu, ket ruattih radion leivis.
 • 23.11.2020
 • 199

Maria Aleksejevna Abramovan muistoksi

Necil sügüzel redukun 4.päiväl mö saim lujas pahan vestin. Elospäi läksi vepsläižen runoilijan Nikolai Abramovan mamoi Maria Aleksejevna Abramova. Karjalan radion efiras Maria Aleksejevnan änt’ mö kundlim paksus. Maria Aleksejevna oli tozi čoma paginik. Hän tezi lujas äjan, voi pagišta časuil hot’ miččen teman polhe. Maria Aleksejevna Abramova oli sündunu Mäggärv’-küläs, Podporožjen rajonas, Piterin agjas. […]
 • 20.11.2020
 • 167

Kiestinkin kansanlauluja

Meijen Kodirandazella tänäpäivänä mje kucuin Kielen, literatuuran da istorijan instituutin tutkijua, Filologijan kandidaattie Marija Kundozjorovua…pagina meillä lähtöy Kiestingin kansanlauluista….kuunnelguo meidä !!
 • 18.11.2020
 • 155

Kotikyläni Röhö

  Tänäpäi minä tahtozin tuttavuttua teidy Kalevalan muan kirjuttajan Heikki Lehtonke , kudai eli da ruadoi omal mual. Heikki Lehto hyvin tiezi oman muan istouriedu da rahvahan elostu. Häi keräi mustelmii da erähii niilöis pani ”Kotikyläni Röhö” kniigah  
 • 17.11.2020
 • 175

Karjalan kielen kursat Anukses

Anuksen kul’tuurutalois libo kui nygöi sidä sanotah joudoaijan keskukses jo tostu kuudu mennäh karjalan kielen kursat, kudamii vedäy nerokas karjalan kielen opastai Marija Ivanovna Tarasova. Ken kävyy kursoile da kui net mennäh – sanelemmo teile tänäpäi.
 • 16.11.2020
 • 148

Leib

Vepsläine muštatiž „Leibäta ei sa eläda“ ozutab, mitte tarbhaine sija oli leibäl kaikuččes vepsläižes kanzas. Leibäd pašttihe päazjas rugihes jauhospäi pärpäčuiden karččikš. Lapsid zavottihe sötta leibäl lujas aigoiš. Leibäd muretihe maidoho da anttihe söda lapsile. No miše sada duhukast leibäd, pidi hüvin rata – semeta da kazvatada juvid, kuivata da jauhta niid, a vaiše siloi […]
 • 13.11.2020
 • 217

”Seiččie koivuo”.

Kezäl Periodika -julguamos ilmoile piäzi vepsänkieline runokogomus Täh pieneh kniigaizeh on otettu seiččemen vepsänkielizen runoniekan tevokset da niilöin kiännökset ven’an kielel. Runoloin kiändäjänny venän kieleh on vepsäläine juuril runoniekku Oleg Mošnikov. Uvven kniigan ilmestymine on pitkän ruavon tulos da suuri ilo lugijoile. Mittumakse tuli ”Seiččie koivuo” kniigaine da ken sih kirjutti, meile kerdou tämän kniigan […]
 • 13.11.2020
 • 162

Nimistöseminaari

Männyönä suovattana Suomessa Kuhmossa Juminkeko — säätion tiloissa piettii ylen miellyttävä seminaari, kummaine koski Vienan Kajalan paikannimiä..Semoine ideja tuli Vienan reitti ry:n jäsenillä…midä oli semonaarissa miellyttävyä ? siitä meijen Kodirandazessa tänäpäivänä !! kuunnelguo meidä !!  
 • 11.11.2020
 • 190
Показать еще