Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Kieltä opastamassa ta tuttavustumassa…

Karjalan kielen kurssit on sillä hyvie jotta sielä tuttavussut miellyttävii ihmisii…Niin oli tälläki kertua…meijen Kodirandazella tänäpäivänä Reijo Sihvonen, Sirpa Mänty, Marja Kynkäänniemi….kuunelkuo meitä !!
 • 21.08.2019
 • 100

Vepsäläine ruoka

Valentina Vasiljevna Lebedeva om čoma vepsläine ak, kirjutai, hüvä vepsän kelen tundii da navedii. Hän eläb Kurb-küläs da tegeb surt da tärktad radod rahvahan täht — kirjoiden lehtpolil hän kaičeb vepsän rahvahan elod da veroid. Tämbei Valentina Lebedeva tundištoitab meid ičeze udenke ”Vepsläine sömine” — kirjanke, kus hän kerazi vanhoid da harvinaižid receptoid.
 • 19.08.2019
 • 102

Jyskyjärven Vaalja

Miun kallehet kuundelijat!! vaikka moni meistä on nyt lomalla, myö laitamma tässä meijen ryhmässä omie ohjelmie teillä…niin mje pakautelen tällä kertua kaunista kaunista puolista karjalaista naista Jyskyjäveläista Valentina Tarasovua…kuunnelkuo meitä !!  
 • 14.08.2019
 • 178

Muistelemma Jussi Huovista

28.7 Hietajärvellä pietää Jussi Huovisella omissettu muistokonsertti, meilläki himottau muissella Jussie…ja siitä meijen Kodirandazessa
 • 10.07.2019
 • 147

Kirjuttajan Pjotr Semjonovan muistoksi

11. päivänny heinykuudu suurel karjalazel kirjuttajal P’otr Mihailovič Sem’onoval olis täydynyh 85 vuottu. Kirjuttai ei ehtinyh eliä suureh merkipäivässäh vai nelli kuudu. Tämä istin karjalaine mies vie nuorennu algai kirjuttajan taibalehtu ven’ankielizil runoloil. Vaste eläkkehel piästyy häi rubei kirjuttamah karjalan kielel, ga ehti jättiä tozi suuren da merkittävän jällen karjalankielizeh kaunehkirjalližuoh.Tämänkerdaine pagin on omistettu täl […]
 • 09.07.2019
 • 157

Andrusovan historiedu

Täl kerdua myö mustelemmo Pyhiä Adrian Ondrusovalastu, hänen elaigua da pyhii dieloloi. A avvuttau meile sit Anuksen čupun runoniekku, kirjuttai da kiändäi Iivan Savin. Sanakse, mies on kiändänyh karjalakse suomelazen toimittajan Sakari Vuoriston kirjutuksen Ondrusovan manasterin histourieh nähte. Tämän kirjutuksen pohjal roihesgi tämänkerdaine pagin.
 • 09.07.2019
 • 166

Onko Petroskoi venäläine kaupunki

  Kesäkuun lopussa Petroskoilla kaikicci  juhlitaa kaupungin päivyä..Monicci olen kuullun jotta se on venäläini kaupunki…vain onko se niin…kuuntelemma Olga Ognevua
 • 05.07.2019
 • 204

Lembi

Täl kerdua meijän Kodirandazes myö rubiemmo pagizemah sih näh, mi se on lembi, kui enne karjalazet sidä nostettih da mikse. Lemmennostandutavois sanelou meile tänäpäi karjalan kielen opastai, vienankarjalaine Valentina Karakina.
 • 05.07.2019
 • 182

Muistelmie sovasta

Näinä päivinä äijä paissaa sovasta…muissellaa sotavuosie…kohta ei liene niitä ihmisie, ken oli sovassa…ken vielä muistau niitä vuosie…Aleksandra Stepanovna Stepanova oli silloin lapsena…meijen arkistossa on hänen muistelmie sotavuosista…  
 • 25.06.2019
 • 207
Показать еще