Kodirandaine / Родной берег


Родной берег

Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Matka Latvajarveh

Miun kallehet kuundelijat !! tänäpjänä mje kucun teidä miellyttäväh matkah…Latvajarven kyläh..runonlaulajien kyläh..miun Kodirandazella Galina Vatani..hänen juuret ollah sieltä…Latvajarvesta…kuunnelguo meidä !!
 • 20.10.2021
 • 133

Aunuksen linnan kirjuttajie

Tänäpäi meijän gost’annu ollah anukselaine kirjuttai da taidoilii Nikolai Petrovič Zaicev da ”Alavoizen taigin” teatran johtai Ol’ga Pavlovna Limarenko. Kui da mil hyö eletäh tänäpäi, midä kirjutetah da mittustu pluanua heile on tuliekse.
 • 19.10.2021
 • 158

Olen karjalaine juuril da sydämes

Tänäpäi meijän Kodirandazen gostännu on karjalaine inehmine, karjalan kielen opastai Svetlana Kondratjeva. Svetlana F’odorovna ruadau Petroskoin meččytehnikumas venän kielen da literatuuran opastajannu, kuuluu Karjalan rahvahan liitto yhteskunnallizen järjestön pravleinieh da sen ližäkse vedäy karjalan kielen kursiloi Kanzallizien kul’tuuroin keskukses. Karjalan kielen opastamizes da ruavos muamankielen hyväkse pagizemmo Svetlana Kondratjevanke täl kerdua.
 • 18.10.2021
 • 146

Petroskoi ennen Petroskoida

Dögo vuotta kesällä Petroskoi juhliu kaupungin päivyä…Oligo Petroskoi ennen Petroskoida ? Midä oli Äänisendärven rannoilla ennen kuin tänne tuli Pietari Suuri ??? Tänäpäivänä pagajamma Petroskoin istorijasta…kuunnelguo meidä !! meijen Kodirandazella TV toimittaja Olga Ogneva
 • 14.10.2021
 • 221

Venehjarven Lesoset

Miun kallehet kuundelijat ! myö jatkamma purkua meijen arkistuo…näinä vaikeina aikoina meille on hyvin vähän matkoja Karjalua myöten…no !! hyvä kuin on meillä arkisto !! niin tänäpäivänä miun ohjelmassa pakajamma Lesosien perehesta ta Venehjarvesta…missä myö olimma monie kertoja…miun Kodirandazella Santeri Lesonen, Niina Lesosen, Iivana Lesonen….kuunnelguo meitä !!
 • 13.10.2021
 • 284

Vladimir Brendojevan- nimine literatuurufestivuali

6. päivänny syvyskuudu Anuksenlinnas oli pietty ”Täs synnynrannan minun algu” Vladimir Brendojevan- nimine literatuurufestivuali. Tänävuon suuren runoilijan roindupäiväs täydyi jo 90 vuottu, i täl kerdua myö jätkammo paginua Vladimir Brendojevas da hänen nimizes festivualis. Mikrofonan tyveh minä kučuin Alavozen naistu, karjalan kielel kirjuttajua Valentina Vasiljevna Libertsovua.  
 • 11.10.2021
 • 175

Jelena Ristiniemeltä

Tämä vuosi meillä on karjalaisien runojen vuosi…karjalaine rahvas eli semmoisessa muailmassa missä tämä kaikki — runot, laulut, suarnat, tietovuiset,oldii heillä jokapäiväisessa elämässä… Tiiksan kylässä monie vuosie tagaperin mje pagautelin Jelena Potapovua….Syndyisin hjan oli Ristiniemeltä Hjan tieti näitä lauluja ta tietovuisie niin äijän jotta ne tuldii hänellä mielee ihan tavallisessa pakinasa…tämä pakina säily miula nauhalla..siitä syndy […]
 • 08.10.2021
 • 482

Kostomuksen Karjalaine gornitsa täytti 35v

Vuodena 1986 syksyllä omalla ensimmäisella harjoituksella keräyyttii Kostomuksen gornitsan laulajat ta tanssijat….monie vuosie hyö ihassutettii karjalaista rahvasta omilla konsertoilla…kaunehilla lauluilla da tansseilla… Myöki olimma monie monie kertoja näillä konsertoilla…miun arkistosta löyty yksi ohjelmista kummaine oli luajittu Kostomuksessa….kunnelguo meidä !!
 • 06.10.2021
 • 239

IONA JÄŠJÄRVELAINE MONASTIR’

IONA JÄŠJÄRVELAINE MONASTIR’ Iona Jäšjärvelaižel monastiril om lujas sur’ znamoičend vepsän rahvahan elos. Ristitud tuleskeleba monastirihe loičemaha pühäle Ionale. Ved’ hän iče oli vepsläine. Iona eli üksnäze äi vozid. Külän eläjad teziba hänen kaceges miruhu, sikš tuleskeliba hänennoks pakičemha abud da nevondoid. Eliba läheli hänen keljad. Iceze elon lopus Iona tegi Jäšjärven randal monastirin. Hän […]
 • 06.10.2021
 • 233

Kuibo elät, Kuittizen kyläkundu ?

Tämänkerdazen meijän paginan gostännu roihes Kuittizen kyläkunnan piälikkö, Sellin hierun karjalaine L’udmila Aleksejevna Heinonen. Pagizemmo hänenke Kuittizen čupun hierulois, erähihgi kävymmö. Kačommo kui sie eletäh rahvas da tiijustammo midä jälgi aigua on ruattu hierueloksen parandamizekse.
 • 06.10.2021
 • 187
Показать еще