Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Jyskyjärven Vaalja

Miun kallehet kuundelijat!! vaikka moni meistä on nyt lomalla, myö laitamma tässä meijen ryhmässä omie ohjelmie teillä…niin mje pakautelen tällä kertua kaunista kaunista puolista karjalaista naista Jyskyjäveläista Valentina Tarasovua…kuunnelkuo meitä !!  
 • 14.08.2019
 • 166

Muistelemma Jussi Huovista

28.7 Hietajärvellä pietää Jussi Huovisella omissettu muistokonsertti, meilläki himottau muissella Jussie…ja siitä meijen Kodirandazessa
 • 10.07.2019
 • 145

Kirjuttajan Pjotr Semjonovan muistoksi

11. päivänny heinykuudu suurel karjalazel kirjuttajal P’otr Mihailovič Sem’onoval olis täydynyh 85 vuottu. Kirjuttai ei ehtinyh eliä suureh merkipäivässäh vai nelli kuudu. Tämä istin karjalaine mies vie nuorennu algai kirjuttajan taibalehtu ven’ankielizil runoloil. Vaste eläkkehel piästyy häi rubei kirjuttamah karjalan kielel, ga ehti jättiä tozi suuren da merkittävän jällen karjalankielizeh kaunehkirjalližuoh.Tämänkerdaine pagin on omistettu täl […]
 • 09.07.2019
 • 155

Andrusovan historiedu

Täl kerdua myö mustelemmo Pyhiä Adrian Ondrusovalastu, hänen elaigua da pyhii dieloloi. A avvuttau meile sit Anuksen čupun runoniekku, kirjuttai da kiändäi Iivan Savin. Sanakse, mies on kiändänyh karjalakse suomelazen toimittajan Sakari Vuoriston kirjutuksen Ondrusovan manasterin histourieh nähte. Tämän kirjutuksen pohjal roihesgi tämänkerdaine pagin.
 • 09.07.2019
 • 164

Onko Petroskoi venäläine kaupunki

  Kesäkuun lopussa Petroskoilla kaikicci  juhlitaa kaupungin päivyä..Monicci olen kuullun jotta se on venäläini kaupunki…vain onko se niin…kuuntelemma Olga Ognevua
 • 05.07.2019
 • 202

Lembi

Täl kerdua meijän Kodirandazes myö rubiemmo pagizemah sih näh, mi se on lembi, kui enne karjalazet sidä nostettih da mikse. Lemmennostandutavois sanelou meile tänäpäi karjalan kielen opastai, vienankarjalaine Valentina Karakina.
 • 05.07.2019
 • 178

Muistelmie sovasta

Näinä päivinä äijä paissaa sovasta…muissellaa sotavuosie…kohta ei liene niitä ihmisie, ken oli sovassa…ken vielä muistau niitä vuosie…Aleksandra Stepanovna Stepanova oli silloin lapsena…meijen arkistossa on hänen muistelmie sotavuosista…  
 • 25.06.2019
 • 205

Sommelo 2019

26.6 Kuhmossa pietää Sommelo- festivaalin avajaiset…i tuas tällä kertua Sommelossa esiintyy Värttinä !!! Tästä tänäpäivänä himottais paissa meijen Kodirandazessa….kuunnelguo meidä !!!
 • 25.06.2019
 • 232

Galina Fedulova

On olemas mostu rahvastu, kudamat erotah toizis oman hengen rikkahuol, omal rajattomal suvaičuksel rahvahah da omah muah . Juuri moine on meijän tämänkerdaine gost‘u — Galina Mihailovna Fedulovua. Anuksen piirin Sudalan hieruh rodivunnuh naine, kaiken oman iän kannattau omua muaman kieldy. Jo nellikymmen vuottu tämä inehmine ruadau Anuksen kirjastos da kai nämmä vuvvet häi kannattau […]
 • 25.06.2019
 • 192
Показать еще