Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Syndympäivänke

25. päiväl semendkud filologian tedodoktor, čoma vepsän kelen tundii, aktivine Vepsän kul’tursebran ühtnik Nina Zaiceva praznuiči ičeze sündundpäiväd. Tänämbei mö tahtoim pagišta hänen rados da ühteta kaikihe lämihe sanoihe i ozatelda ühtes Nina Grigorjevnad!
 • 28.05.2020
 • 83

Karjalan kielesta

Äijillä karjalaisilla kieleh on tullun sanoja venyähen kielesta..Toici karjalaisen sanan tilalla on venäläine sana vaikka karjalan kielessa se sana on olemassa… Karjalan kielessa omalla aigua ei ollun venäläisie sanoja…i paistii karjalaiset puhasta kaunista karjalan kieldä…Siidä pagajamma tällä kerdua meijen ohjelmassa…kuunnelguo meidä !!!
 • 27.05.2020
 • 193

Paavo Ahava 90

Tänäpäivänä Paavo Ahava täyttää 90…Miula onnistu pakautella tätä miellyttävyä, viisasta , kaunista monesta puolesta ihmistä.. Tämä ohjelma on omissettu hänellä..Paavo Ahavalla
 • 27.05.2020
 • 202

Nikolai Laine 100 vuotta

Toukokuussa tuli kuluneeksi sata vuotta kuuluisan karjalaisen runoilijan Nikolai Laineen syntymästä. Pitkäaiakainen Carelia-lehden päätoimittaja Robert Kolmainen muisteli runoilijan merkittävää panostaan kirjallisuuteen .  
 • 26.05.2020
 • 119

Ylä-Anuksen muziel 45

Täl kerdua myö pyörähtämmös Anuksen čupul Ylä-Anuksen kyläh, tuttavummo sen meččypos’olkan istourieh da kävymmö paikallizeh muzeih, kudai tänä vuon täyttäy 45 vuottu.  
 • 25.05.2020
 • 126

Sellin kylän pakinoja

Tällä kerdua, miun kallehet kuundelijat, mje kucun teidä Karhumäen piirin Sellin kylää..miun Kodirandazella liennää Sellin kylän eläjät Anna Aleksejevna Ryppijeva ta Niina Dembitskaja..työ kuulettä kaunista karjalua ta miellyttävie muistelmie…ohjelma on  otettu meijen arkistosta..kuunnelguo meidä
 • 21.05.2020
 • 226

Zinaida Dubinan runoja

Zinaida Dubininan panos karjalan kieleh da kaunehkirjalližuoh on toven suuri. Mi opastujua työndi elaijan dorogoile tämä nerokas kylän opastai. Mi hyviä runuo, pajuo, kerdomustu da kiännösty on lähtenyh kirjuttajan kynäspäi. Hänen usko da suvaičus omah muah eläy joga hänen runorivis. Zinaida Timofejevna on tänäpäi meijän paginkanzannu.
 • 21.05.2020
 • 164

Venehjärven Lesoset

Miun kallehet kuundelijat !! tänäpäivänä mje kucun teidä Venehjärvee…kauneheh karjalaiseh kyläh..Lesosien suvun kotikyläh…Miun Kodirandazella tänäpjänä Santeri Lesonen, Niina Lesonen ta Iivana Lesonen .. Kuunnelguo meidä !!
 • 20.05.2020
 • 245

Pjotr Semjonovan muistokse

Kevätkuul rodih jo vuozi ku ei ole meijänke karjalastu kirjuttajua, kiändäjiä P’otr Mihailovič Sem’onovua. Monii vuozii P’otr Mihailovič oli Karjalan ruadivon alallizennu abuniekannu. Omis ruadivolähetyksis myö pagizutimmo kirjuttajua hänen kirjutusruavos, luvimmo hänen kerdomuksii da kiännöksii. Tänäpäi myö taričemmo teile kuunneltavakse kirjuttajan eläviä iändy, kus P’otr Sem’onov sanelou omas kiännösruavos.
 • 18.05.2020
 • 161

Sie kus hengele hoivu…

Juuri täl päiväl meijän armahal kolliegal, Karjalan radion toimittajal, Videlen karjalazel Anna Usoval on kaunis Jubilei – 50 vuottu. Karjalan radion da televiidenien toimitukseh An’a tuli vuvvennu 1991 da terväh rodieu jo 30 vuottu kui häi ruadau yhtes meijänke. Nämmis vuozis inehmine on luadinuh sadoi kirjallizii paginoi Karjalan tundiettuloin runoniekoin da kirjuttajienke, i nämmä paginat […]
 • 18.05.2020
 • 224
Показать еще