Kodirandaine / Родной берег


Родной берег Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Vienalaiset naiset…

Miun tämänkerdani Kodirandani on omissettu kahella vienalaisella naisella… Valentina Saburova da Galina Remsu ollah miun gostina tällä kerdua…kuunnelguo meidä !! mje usallutan teillä miellyttävän paginan !!
 • 16.10.2019
 • 190

Piiterin agjan vepsläizet

Vepsläized eläba koumes tahos: Karjalas, Vologdan da Piterin agjoiš. Tämbei meiden radiopagin linneb Piterin agjan vepsläižiden polhe. Vera Vasiljevna Ladigina, Vidl-küläspäi, om hüvä abunik kaikile, ken tahtoib enamba tedištada vepsläižiš. Tämbei hän starinoičeb sen polhe meile-ki.
 • 15.10.2019
 • 200

Alavozen konsluageri

Tänä vuon täydyi jo 75 vuottu sit aijas, konzu Karjalan mua oli piästetty vihamiehispäi. Kaikin tietäh mittumal hinnal oli suadu se voitto da rauhalline elos meijän mual. Voinu on jättänyh hirvien jällen joga pereheh. Mi äijy jäi leskie da orboidu, voimattomua da niistiedy. Mi äijy rahvastu kuoli pahal surmal vangittuloin luageriloih. Yksi moizis kontsluagerilois oli […]
 • 15.10.2019
 • 294

Muistelemma Armas Mishinie

Kului vuosi kun poistui luotamme Karjalan kansan kirjailija Armas Mishin. Tämänkeratainen lähetyksemme on omistettu suuren runoilijan, folkloorin tutkijan ja lahjakkaan kääntäjän kunniaksi.
 • 15.10.2019
 • 238

Tverin karjalaiset

Meijen Kodirandazella ylen harvaa kuuluu tverinkarjalan kieldä…hyä ollaa edähänä meistä dai käyä meillä Tverin Karjalassa on probleema…no sattuu toici eloksessa olla yhessa sen puolen karjalaisien kera i silloin myö tiettäväine emmä mäne heijen kylicci..niin tuttavustukkuo…meijen Kodirandazella tverinkarjalaine Aleksandr Dokucajev
 • 09.10.2019
 • 645

Anuksenlinnan päivy

Mennyt nedälil Anuksenlinnu täytti 370 vuottu. Kahten päivän aigah: suovattan da pyhänpiän linnas oli kaikenmostu piduo – istutettih puuloi Anuksen ruadoveteruanoin kunnivokse, pajatettih, kižattih, kačottih ozutteluloi da piettih vastavuksii. Tänäpäi myö kodvazekse kävähtämmös linnan pruazniekale da pagizemmo Anuksen rahvahanke.
 • 07.10.2019
 • 673

Lingvistine vepsän kielen atlas

Ei amu tuli eloho Lingvistine vepsän kelen atlas. Nece kirj om sur’ lahj kaikile, kelle om meletartušt vepsän kelen istorii da sen erigoičused. Atlasan tegijad oma Petroskoin da Piterin tedomehed. Ohjanzi radod filologian tedodoktor Nina Zaiceva. Tämbei hän starinoičeb meile tehtud radon polhe.
 • 04.10.2019
 • 128

Vieno Ivanovan muistelmie

Työ muissatta, miun kallehet kuundelijat, meijen paginan Ida Huovisen kera…myö käymmä pakautelemaa häntä Sortavalaa…Ida mainicci pakinassa omua potruskua Vienuo…sano midä hjan sielä elännöy …i konza myö olimma matkoilla Kalevalassa, myö läksimä tijustamaa Vienuo…Vieno Pavlovna Ivanovua…siidä syndy tämä meijen Kodirandaine…
 • 03.10.2019
 • 151

Sommelo…Kulttuurien tapuamini

Näinä syyspäivinä myö muistelemma lämpimie kesäpruasnikkoja…Sommelo on semmoine kaunis tapahtuma, vaikka ei kaikicci niinä päivinä ole lämmintä sjädä, lämmittäy meidä kansanmusiikki…miula lippahassa on säilyn kuta-mitä entisistä Sommelon konsertoista…niin Kultuurien tapuamini Sommelossa !! Hilja Gröenfors ja Timo Väänänen !!
 • 02.10.2019
 • 165

Kieliprojekti ( for Ilja Moshnikov )

Täl kerdua meijän Kodirandazen gost’annu roihes Jovensuun Päivännouzun Suomen yliopiston doktorantu, tutkii da opastai Ilja Mošnikov. Pagizemmo hänenke Suomen akadeimien kieliproektas sego tutkijan ruavos. Kanualan toizes ozas myö mustelemmo karjalazen literatuuran klassiekkua, Anuksen muan runoniekkua Vladimir Jegorovič Brendojevua. 6. syvyskuudu häi olis täyttänyh 88 vuottu.
 • 02.10.2019
 • 299
Показать еще