Kodirandaine / Родной берег


Родной берег

Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul'tuuras da kirjalližuos.

Pakoilaiset

Karjalaiset pakoilaiset…tämä teema on meillä tällä kerdua meijen Kodirandazessa..myö pagajamma kahesta miellyttvästä kirjasta tällä teemalla..Yksi- Itä Karjalan pakoilaiset. Tie kotiin- nägi päivän valgien näinä päivinä..toine — Vallien sisällä,vallien ulkopuolella oli painettu Suomessa v 2015…molommat kirjat koskietaa karjalaisien elosta…istorijua….kuunnelguo meidä !!
 • 20.01.2021
 • 112

Matti Pirhosen Trohkima

Tänäpäi meijän pagin on omistettu Matti Pirhozen tuotandole. Myö taričemmo teile kuunneltavakse ”Koulu” kerdomuksen Matti Pirhozen ”Trohkima” kniigaspäi. Lugijannu on Kanzallizen teatran kunnivoitettu ozuttelii Vieno Kettunen.
 • 19.01.2021
 • 105

Voinan jälgi iguine …

Livailtes voinuistourien kalenduarin sivuloi löydyy äijy suurdu da merkittäviä tapahtumua. Nygöi niilöis hirvielöis vounuvuozis mustoitetah velleskalmat, okopat, räjähtyskohtat, bunkerat da verizel mual nostetut mustomerkit. Tänäpäi meijän Kodirandazele minä kučuin oman muan istourien tiedäjiä, omien sugujuuriloin tutkijua, karjalan kielel kirjuttajua Aleksandr Kräkkijevua. Gu mustanetto, tämän miehenke minä jo tuttavutin teidy toizis meijän paginois. Kui Nevvostoliiton aigazet […]
 • 19.01.2021
 • 114

Nikolai Abramovan muistole

NIKOLAI ABRAMOVALE TÄUDUIŽI 60 VOT Täl vodel 24.päiväl vilukud vepsläižele runoilijale Nikolai Abramovale täuduiži 60 vot. Karjalan radion arhivas jäi äi paginoid, kus Nikolai lugi runoid, starinoiči ičeze elos, ozas, udes kirjas, rados da kodiröunas. Tämbei mö voim kundelta hänen čomad änt, tozi vepsläšt paginad.
 • 14.01.2021
 • 144

Karjalaisien mifologijasta…..

Näinä talvipäivinä ta pitkina talvipruasnikkoina on ihan sopiva ottua käsii Lydmila Ivanovan kirja «Karjalaisien mifologizien kerdomuksien haldiet» ta lugie midä kaikkie rahvas on kerrottu talvipruasnikoista …Siidä meijen tämänkerdani Kodirandaine…mje pagautelen Karjalan Tiedekeskuksen Kielen, literatuuran da istorijan instituutan tutkijua Lydmila Ivanovua…
 • 13.01.2021
 • 241

Eino Kiuru

Tammikuussa tunnettu folklorin tutkija ja kääntäjä Eino Semjonovitš Kiuru olisi täyttänyt 91 vuotta. Lahjakas perinnetieteilijä poistui luotamme jo viisi vuotta sitten. Muistoksi hänestä jäi kymmeniä tutkimustöitä ja kirjoja. Inkeriläisperheeseen syntynyt Eino teki koko elämänsä työtä oman kansan hyväksi.  
 • 13.01.2021
 • 159

Muistelemma Aleksandra Punzinua

Tänäpäivänä meijen Kodirandazessa myö muistelemma Aleksandra Vasiljevna Punzinua…Tverin karjalaista, Karjalan Kieliinstituutin tutkijua, hyvyä ihmistä….30.12 2020 hjan siirdy tuoh ilmah…tämä oli viimeini miun pagina hänen kera…..
 • 12.01.2021
 • 177

TAL’VPRAZNIKAD DA TAL’VPRIMETAD VEPSLÄIŽIL

TAL’VPRAZNIKAD DA TAL’VPRIMETAD VEPSLÄIŽIL Sündum om lujas čoma da vessel aig. Se jatktase Raštvoišpäi Vedenristmižihesai. Midä tehtihe vepsläižed Sünduman aigan, kut käveltihe kudesoihe da midä pandihe päle, starinoičem meiden radiopaginas. A völ sanum, kut ende vepsän rahvaz kacui primetoid londusen abul da miččid lämid valencoid katoi.
 • 11.01.2021
 • 172

Muistelmie Uuesta vuuesta

Parahat muistelmat Uuen vuuen juhlista ollaa meillä lapsuusajoista…Tänäpäivänä meijen toimituksen ruadajat endizet dai nygyiset muistellaa sidä kaunista aigua…Miun Kodirandazella Anna Nazarova, Aleksandr Jeremejev, Nadja Micurova…kuunnelguo meijen muistelmie da kaunehie lauluja !!!! Hyvie talvipruasnikkoja teillä kaikillä ta muistakkuo kuunnella meidä v 2021 !!
 • 30.12.2020
 • 169

Mitä uusi vuosi tuo

Necil jäl’gmäižel 2020. voden päiväl mö sanum, mil nece voz’ oli znamasine vepsläižile, a völ lahjoičem teile äi čomid sanoid Vologdan, Piterin, Karjalan man vepsläižiüšpäi da meiden sebranikoišpäi edahaižes Francijaspäi!
 • 30.12.2020
 • 130
Показать еще