Lähtin minä Läkköiläh ☆VÄTIKKÄ

  • от редакции
  • 29.10.2016
  • 929

Laatokan luoteisrannikko on aina ollut rajaseutua. Nämä maat ovat olleet sekä Venäjän että Suomen ja Ruotsin alaisia. Tämän vuoksi seudun paikannimistö on vaihtunut useamman kerran. Vätikkä, Kojonsaari ja Hiidenmäki nimien syntymästä kerromme teille Lähtin minä läkkoilän ohjelmassa ja mm Muhorov ja Topparev sukunimistä

Северо-западное побережье Ладоги всегда было приграничной территорией. Эти земли принадлежали и России, и Швеции, и Финляндии. Топонимия местности постоянно менялась. Мы расскажем вам о происхождении названий Вятиккя, Койонсаари и Хийденмяки, а также о фамилиях Мухоров и Топпарев.