Mitä haasteita kokee ystävyyskaupunkitoiminta nykyisin?

  • от редакции
  • 29.10.2021
  • 280

Karjalassa jatkuu suomen kielen ja kulttuurin viikko. Sen merkeissä Petroskoissa ja monessa muussa tasavallan kaupungissa on pidetty useita oppitunteja, luentoja, työpajoja ja tapaamisia suomen kielellä ja suomen kielestä. Toisilla tavataan kasvokkain, kun taas toisia voi järjestää vain etäisesti. Suomen ja Karjalan ystävyyskaupunkitoiminnalla on pitkää historiaa. Kansainvälinen yhteistyö antaa uusia mahdollisuuksia kaupunkien kehitykselle, mutta onko se mahdollista muun muassa suljettujen rajojen aikana. Kahden maan ystävyyskaupunkitoiminnan asiantuntijat ovat neuvotelleet kansainvälisen yhteistyön nykyajan haasteista virtuaalisen pyöreän pöydän ääressä.