Pitky pagin Ari Burtsoffanke

  • от редакции
  • 30.11.2020
  • 734

27. kylmykuudu Suomes piettih karjalan kielen päiviä. Se ei ole suuri viralline pruazniekku. Suomen karjalazet pietäh sidä enitytteh omas perehes. Karjalakse pagizijua Suomes ei ole ylen äijiä, yhtelläh karjalan kieli sie on hengis. Nuoret da keski-igäzet kiännytäh omien karjalazien ezi-ižien kielen puoleh. Helsinkis eläi Ari Burtsoff on moizii karjalazii miehii. Omile lapsile häi tahtou jättiä perindökse karjalan kielen. Karjalan kielen päiväh näh da karjalan kielen tilah näh Suomes händy pagizutti meijän toimittai Ol’ga Ongeva.