Tolkun pagin 🎓 Финский язык в Карелии

  • от редакции
  • 07.02.2019
  • 1928

Suomen kieli on uralilaisten kielten itämerensuomalaiseen ryhmään kuuluva kieli. Sitä puhutaan enimmäkseen Suomessa, äidinkielenään — 4,9 miljoonaa ihmistä. Venäjällä perinteinen suomea puhuva väestöryhmä ovat inkeriläiset, jotka asuvat Leningradin alueella ja Karjalan tasavallassa. Nuorempi sukupolvi puhuu kuitenkin enimmäkseen venäjää ja monet ovat muuttaneet Suomeen. Myös suomalaisten määrä on vähentynyt samoista syistä. Venäjän Karjalassa suomen kielellä ei ole virallista asemaa, vaikka sitä tuetaan valtion tasolla. Kuinka käy suomen kielen Karjalassa nyt? Asiasta puhutaan Tolkun pagin -ohjelmassa Suomen kielen keskus Karjalan tasavallassa RY:n puheenjohtajan Tatjana Islamaevan kanssa.
🇫🇮
Финский язык относится к прибалтийско-финской подгруппе уральских языков. На финском говорят главным образом в Финляндии. Это родной язык для 4,9 миллионов человек. В России традиционный финноязычный этнос — ингерманландцы, проживающие в Ленинградской области и в Республике Карелия. Однако молодое поколение по большей части говорит по-русски. Многие переехали в Финляндию. По этим же причинам сокращается количество финнов. В Республике Карелия у финского языка нет официального статуса, хотя существует закон о государственной поддержке финского языка. Как обстоят дела с финским языком в Карелии? Об этом поговорим с председателем «Центра финского языка в Республике Карелия» Татьяной Исламаевой в передаче «Умная беседа».