Tuuksel kunnostettih kalmužin

  • от редакции
  • 30.06.2020
  • 335

Kunnostettu linnualoveh -programmu ruadau Karjalas vuvves 2017. Tämän programman mugah suaduloih jengoih linnois da kylis kunnostetah pihoi da kohtii, kunne enimäl kävväh rahvas. Jengua omih kunnostusprojektoih voijah suaha eländykohtat, kus eläy enämbi tuhattu hengie. Tuuksel Kunnostettu linnualoveh -programman kauti pandih kundoh kalmužin.