«Viestit-Karjala» suomen, karjalan ja vepsän kielellä 17. helmikuuta 2020

  • от редакции
  • 17.02.2020
  • 457

— Karjalan kulttuuriministeriö valitsi parhaat maaseudun kulttuuritalot. Kilpailun kärkeen nousi Alavoisen kulttuuri- ja urheilukeskus. Министерство Культуры Карелии выбрало пять лучших домов культуры. Одним из лучших стал культурно-спортивный центр в п. Ильинский

— Karjalainen kornitsa avattiin Mujejärven piirin Tiikšissä. В поселке Тикша Муезерского района открыли Карельскую горницу

— Lähestyvästä karjalaisten Kerähmöstä keskustellaan edustajakokouksen valtuutettujen neuvoston jäsenen Natalja Antonovan kanssa.Член Совета уполномоченных съезда карелов Республики Карелия Наталья Антонова рассказала о программе съезда.