09.12.2016

  • от редакции
  • 09.12.2016
  • 768

Täl vodel Vepsän rahvahan hor Šoutjärvespäi praznuiči surt jubilejad. Vepsän rahvahan horale täudui 80 kahesakümne vot. Ičeze surt jubilei-ehtad horan pajanikad tegiba Petroskoiš Karjalan man rahvahaližes teatras.
Surel lavalpäi čomis sadoiš da hüvil änil Vepsän rahvahan horan pajanikad ihastoitiba tulnuzid koncertale adivoid. Kut mäni praznik da midä voumičiba horan pajanikad Petroskoin lidnan elajile, starinoičem teile meiden Kodirandaine-kanalas.