Kodirandaine / Родной берег

Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul’tuuras da kirjalližuos.

 • Jussi

  Tänäpäivänä meijen Kodirandazessa miula himottau muissella yhtä ylen miellyttävyä ihmistä…Jussi Huovista…Tämä vuosi meillä Karjalassa on Runovuosi ta sen lisäksi 28 päivä fevraljua on Kalevalan päivä….Tämä teema ylen hyvin sopiu meillä meij…
  • 26.02.2021
  • 84
 • Mamankielen p’aiv

  PAGIN VEPSÄN KELEN POLHE ✍🏻Uhokun 21. päiväl om kesk’rahvahaline Mamankelen päiv. Se praznuitas jo enamb 50 vot. Kaikuččen kun mirus koleb üks’ kel’. Mugoine hered keliden kadomine veb meid kul’turiden ühtenz…
  • 25.02.2021
  • 110
 • Miten karjalaiset helmie pyyettih…

  Tänäpäivänä meijen Kodirandazella myö kerroisamma teillä siitä miten karjalaiset pyyettih helmie tai kruakkuja, kuin karjalaiset sanottii…miun Kodirandazella tänäpjänä Markku Niemini ta Sergei Zaikov…kuunnelguo meidä !!
  • 24.02.2021
  • 175
 • Mägriän školal-145!

  Tänävuon Anuksen čupun Mägriän škola täyttäy 145 vuottu i täl kerdua myö mustelemmo školan istouriedu, rahvastu, ket enne ruattih da opastuttih sie. Tiettäväine, pagizemmogi Mägriän školan nygypäivis.
  • 20.02.2021
  • 120
 • Talviruavot

  Talven tulduu kylärahvas voidih hos sen vähäzen huogavuo peldoruadolois, no sanuo, ku hyö istuttih joute, ei sua. Talvelgi kui miehil, mugai naizil oli midä ruadua. Endisty elaigua tänäpäi muistelou tundiettu karjalaine kivenvestäi Mihail P…
  • 20.02.2021
  • 149
 • KANMAN MUŽIKOIDEN PRAZNIKPÄIVÄD

  KANMAN MUŽIKOIDEN PRAZNIKPÄIVÄD 23. päiv uhokud jo amu tegihe kaikiden mužikoiden praznikpäiväks Venämal. No vähän ken tedab, miše necil praznikal om amuine istorii. Se zavodihe läz 100 vot tagaze, konz meiden man pämez’ allekirjuti k…
  • 18.02.2021
  • 112
 • Karjala kuccuu…

  Tämä meijen Kodirandaine on kerätty erivuosina kerätyistä pakinoista…kaikkie kertojie yhistäy rakkaus Karjalah, karjalan kieleh, omih karjalaisih juurih..miun Kodirandazella tänäpäivänä Sari Karjalaine, Salme Syri, Sirpa Mänty, Tuomas…
  • 17.02.2021
  • 209
 • Armas Mishinie muistellen …

  15 päivänä helmikuuta Karjalan kansankirjailija Armas Mishin olisi täyttänyt 86 vuotta. Meidän muistissamme hän jää todellisena oman maan patrioottina, lahjakkaana kirjailijana, kääntäjänä ja tutkijana. Tänään meidän lähetyksessämme Armas M…
  • 16.02.2021
  • 175
 • Anuksen Koivikol — 10

  Tänäpäi minä tuttavutan teidy Anuksen naizien pajojoukonke, kudamal on čoma karjalaine nimi ”Koivikko”. Rodivui ”Koivikko” vai kymmene vuottu tagaperin, ga sen istourii algavui äijiä aijembi. Mindäh? Smietin tiijustatto meijän programmas.
  • 15.02.2021
  • 154
 • Karjalan Tiedekeskuksele 75 vot

  KARJALAN TEDOKESKUSELE 75 VOT Täl vodel täudub 75 vot Karjalan tedokeskusele, mitte seiužub Petroskoin keskuses, Puškinan irdal, ani Änižjärven randal. Tedokeskuses om seičeme institutad. Tägä oppidas Karjalan ekonomik, vezi, mec, kived, ka…
  • 11.02.2021
  • 155
Страница 1 по 7612345 » 102030...В конец »