Kodirandaine / Родной берег

Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul’tuuras da kirjalližuos.

 • Laukkureiden kantamaa

  Näinä päivina Suomessa Kuhmossa Juminkeossa avautu ylen miellyttävä näyttely nimellä Laukkureiden kantamaa…pjäosana tässä on Kerttu Lammassaaren Vienalaine puku — näyttely… Kerttu Lammassaari ta Lydmila Tihonova kerrotaan …
  • 15.01.2020
  • 353
 • Pakkaine

  Periodika-julguamo puaksuh ihaškoittau omii lugijoi uuzil da čomil kniigoil. Painettuloin kniigoin keskes löydyy ven’alazien kirjuttajien nimiegi. Tänä vuon lugijat suadih käzih uvven Natalja Krasavcevan Pakkaine-kiännöskniigan. Natal…
  • 14.01.2020
  • 163
 • Talvipruasnikat

  Talvi on vilu no kaunis aiga…kaunis ennen kaikkie omilla pruasnikoilla..Emmä kerin myö Uutta vuotta da Rostuoda viettyä kun tulomassa on Vanha Uusi vuosi eli Vuassilan päivä…sidä Vieristä,,,Rostuosta Vieristää Vierissan keski&#8…
  • 10.01.2020
  • 229
 • Nina Malkova

  Vepsläižiš küliš nügüd’-ki eläba ristitud, ked pagižeba vepsän kelel, kenen muštos jo eläba enččed rahavahan verod da tradicijad. Üks’ mugoižiš ristituišpäi om čoma kalagelaine ak, Nina Iljinična Malkova. Hänenke om meiden tämbe…
  • 09.01.2020
  • 210
 • Armas randu-oma kieli

  Emmo ni silmiä ehtinyh lipahuttua kui on mennyh-huškahtannuhes vuozi 2019. Ven’al se oli sanottu Kanzoinvälizekse kandurahvahien kielien vuvvekse. Tämän vuvven aigua Karjalan linnois da kylis järjestettih kaikenualazii pruazniekkoi, k…
  • 30.12.2019
  • 265
 • Muistelmie Uuesta vuuesta

  Miun kallehet kuundelijat !!! Tämä on miun viimeini tämän vuuen ohjelma..Miun Kodirandazella tänäpäivänä muistelmie lapsuusajoista !! Mistä ?? Tiettäväine Uuen vuuen pruasnikoista !! Miten oli meillä sielä lapsuudessa… Miun Kodirandaz…
  • 27.12.2019
  • 301
 • Joulu

  Kaunista Jouluo kaikilla !!!
  • 25.12.2019
  • 211
 • Piiplijan kertomuksie

  Tänäpäi monis mualois pietäh Rastavua. Juuri moizel päiväl himoittau paista uskos da henges. Ammuzis aijoispäi rahvas uskotah Jumalah da lugietah Bibliedy. Tämä hinnatoi kniigu on kiännetty monil kielil. Täl kezäl ilmoile piäzi vie yksi Bib…
  • 24.12.2019
  • 386
 • Kaccojen vuvven tuloksii

  Täl kerdua myö pyörähtämmös Vieljärven karajalan kielen kodih, kus jo kolmattu vuottu ruadau lapsien kielipezä, tuttavummo sen ruadoh, kielipezän lapsienkazvattajien da erähien lapsienke. Vuvven lopus myö tavan mugah mustelemmo mittuine se …
  • 23.12.2019
  • 389
 • Ket ollaa Rusit

  Myö jatkamma teemua karjalaisien historijasta…i tällä kerdua pagajamma siidä ket olla Rusit…mi merkiccou tämä sana Meijen Kodirandazella istoorikko Sergei Zaikov
  • 18.12.2019
  • 487
Страница 1 по 5712345 » 102030...В конец »