Kodirandaine / Родной берег

Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul’tuuras da kirjalližuos.

 • Set»akat

  Männyönä suovattana Petroskoilla Kotiseutumuseon tiloissa oli ylen miellyttävä konsertti, missä sai kuulla Set»akat trion lauluja…Sari Kaasinen, Mari Kaasinen, Karoliina Kantelinen…nämä tytöt lauletaa vieläi Värttinä joukos…
  • 11.12.2019
  • 341
 • Kilbu

  Petroskoil karjalazien, vepsäläzien da suomelazien mediaresursukeskukses ilmoitettih ”Kieli-minun roindumua” kilvan voittajien nimet. Pruzniekkupivon aigua palkittih niilöi, ket azutah enzimäzii askelii literatuuras. Kilbah yhtyttih Karjala…
  • 11.12.2019
  • 275
 • Karjalaine pereh

  Ijän kaiken karjalazil ei olluh nimidä kallehembua omua perehty. Tiä huolekkahasti säilytettih da siirrettih polvi polveh karjalazii taboi da perindölöi, kazvatettih lapsii da mendih miehele. Mittuine oli karjalaine pereh ennevahnas, kui si…
  • 11.12.2019
  • 308
 • Muissa omat juuret

  Vuotta kaksi tagaperin myö kerroisimma teillä, miun kallehet kuundelijat, Aleksandra Stepanovna Stepanovan kirjasta Sombarven historijasta da Sandran omasta suvusta, midä hjan tutki monie monie vuosie…Kirja on venyähen kielellä nimell…
  • 04.12.2019
  • 299
 • Muistelmie Talvisovasta

  Tänä vuon täydyi jo kaheksakymmen vuottu kui sytyi Nevvostoliiton da Suomen väline voinu. Se kesti sada viizi pitkiä päiviä. Tädä istourien kauhiedu sivuu kodvan ei suvaittu mustella da nostua ezil vie sen periä, gu kaikis voinis, kudamih y…
  • 02.12.2019
  • 285
 • Vähäluguižiden rahvahiden päiväd» — forum

  Ei muga amu MGIMO-universitet vastsi adivoid erazvuiččiš Venäman agjoišpäi. Moskva-lidnas oli tehtud ezmäine «Venäman Igähižiden vähäluguižiden rahvahiden päiväd» — forum. Ühtnikoiden keskes oliba kul’tursebroiden ezitajad, universite…
  • 28.11.2019
  • 410
 • Karjalaisien talviruavot

  Tämänkerdazessa miun Kodirandazessa myö pagajamma karjalaisien talviruadoloista…midä karjalaiset ruattii…midä oli tapana …miun kerroistajana tällä kerdua on hyvin tuttu teillä ihmini Venehjärveldä syntyisin Iivana Lesoni
  • 27.11.2019
  • 426
 • Taival

  Tänä kezänä ilmoile piäzi uuzi Taival- al’manuahu. Sen keriäjinny da toimittajinnu oldih Olga Melentjeva da Nadežda Mičurova. Al’manuahu on bohattu kui runohuol mugai prouzal. Tänäpäi myö kerrommo teile liygiläzis kirjuttajis, k…
  • 27.11.2019
  • 441
 • Karjalaine suarnu

  Tänäpäi minä kučun teidy piirilöinvälizeh Karjalaine suarnu – festivualikilbah, kudai piettih Priäžäs 16. päivänny kylmykuudu. Kui meni festivuali da kedä sinne kävyi – sanelemmo tänäpäi.
  • 27.11.2019
  • 428
 • Virantanaz

  Virantanaz om vepsänkeline epos. Nece om nügüd’laine tö, kus om segoitud fol’klor, rahvahan starinad da muštlosed, ved’ sen tegii, Nina Zaiceva, om iče rahvahan ezitai.
  • 21.11.2019
  • 695
Страница 1 по 5612345 » 102030...В конец »