Kodirandaine / Родной берег

Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul’tuuras da kirjalližuos.

 • PERIODIKA — PAINDIŠTOLE 30 VOT

  PERIODIKA — PAINDIŠTOLE 30 VOT Periodika-paindišt oli tehtud Petroskoiš vodel 1991. Siloi paindišton pätegend oli pästta eloho lehtesid vepsän, karjalan da suomen kelel. Tämbei Periodika om nügüd’aigaline keskuz, kus pidetas vas…
  • 10.06.2021
  • 117
 • Muistelmie Kolvitsasta ta Knjazoista

  Miun kallehet kuundelijat !! tänäpäivänä myö teijen kera lähemmä matkah pohjoisee…Kolvitsan kylää da Knjäzoihi…sinne meidä kuccuu da kerroistamaa meillä rubjeu Aleksandra Stepanovna Stepanova…tulkua kuuntelemaa !!!
  • 09.06.2021
  • 131
 • Kaimuamma Pekka Miksijevie

  4 päiväl kezäkuudu tuli suruviesti. Azetui suuren karjalaizen ozuttelijan Pjotr Grigorjevič Mikšijevan syväin. Tädä ozuttelijua tietäh da suvaijah kui Karjalas , mugaže sen ulgopuolelgi. Mies kaiken oman ijän ruadoi omas teatras da ehti ezi…
  • 09.06.2021
  • 111
 • Urho Ruhasen mustole

  Kezäkuun 30 päiväl 114 vuottu tagaperin rodivui suuri suomenkieline kirjuttai, opastai, kiändäi, kaunehkirjalližuon kritiekku Urho Nesterovič Ruhanen. Mies eli pitkän ijän da ehti luadie ylen äijän suomenkielizen kirjalližuon hyväkse. Tänäp…
  • 08.06.2021
  • 120
 • Karjala kuccuu

  Miun kallehet kuundelijat !! meijen Kodirandazella tänäpäivänä on kolme nuorda suomalaista tyttyö..kolme miellyttävyä pakinua….kuunnelguo meidä i työ tijussatta miksi hyö tuldii Karjalaa, mitä ruataa tjälä, mitä mieltä ollaa Karjalast…
  • 02.06.2021
  • 178
 • PAVEL FILIMONOV KALEIGESPÄI

  Pavel Filimonahne om Kaleig-posadan eläi. Hän openzihe kalagelaižes školas, openzihe Šoutjärves. Nügüd’ hän tegeb vzrivoid karjeroiš, kus sadas gabbro-diabaz — kivi. Pavel laps’aigaspäi pagižeb mahtab pagišta ičemoi kelel, kaičeb ičem…
  • 02.06.2021
  • 142
 • Kirjutuskilbu

  Mennyt vuon ”Oma mua” lehten jubilein hantužis oli järjestetty kirjutuskilbu. Sih yhtyi 21 karjalan kielel kirjuttajua. Tänäpäi myö taričemmo teile kuunneltavakse kilvan ozanottajien da voittajien kirjutusruadoloi.
  • 01.06.2021
  • 120
 • Nina Zaitsevale 75

  NINA ZAICEVALE 75 Nina Zaicevan nimi om tetab kaikes suomalaiž-ugrilaižes mirus. Hüvä runoilii, tetab tedodoktor, vepsän kirjkelen sädai, openduzkirjoiden tegii, kändai, parahim nevonik da sebranik. Karjalan radion radnikad ozateleba Nina Z…
  • 27.05.2021
  • 263
 • Nousija karjalaine

  Äijät kirjojen lugijat da suvaccijat käyää bukinistikirjakaupoissa eccimää ei uusie, a vanhoja kirjoja…Erähicci sieldä löydyy harvinaisie ta miellyttävie kirjoja…Yhesta semmoisesta kirjasta myö tahomma teillä tänäpäivänä kerrois…
  • 26.05.2021
  • 228
 • Vladimir Brendojev -90

  Syvyskuul suurel karjalaizel runoniekale Vladimir Jegorovič Brendojevale olis täydynyh 90 vuottu. Konzu Vladimir Jegorovič algai kirjuttua karjalakse, se ližäi rahvahan uskuo kielen elvyttämizeh. Hänen runoloi ainos lugietah karjalan kielen…
  • 26.05.2021
  • 156
Страница 1 по 8212345 » 102030...В конец »