Kodirandaine / Родной берег

Kodirandaine kanualu työ suatto kuunella joga päiviä viizi kerdua nedälis. Se kestäy 45 minuuttua. Algavuu se uudizil kanzallizil kielil: myö sanelemmo Karjalan poliittizis, talovehellizis, kultuuru- sego sotsiualu tapahtumis. Kodirandaine jatkuu paginoil karjalan, vepsän da suomen kielil. Ezmässarren da kolmanpiän net ollah livvin da vienan murdehil, tossarren paginois myö tuttavutammo teidy kirjuttajien da kniigu-uvvistuksienke. Nellänpiän kanualas työ voitto kuunella paginoi vepsän kielel, a piätteničan suomenkielizii muuzikkuprogrammoi. Meijän paginois myö vastavummo kui tavallizien, mugai hyvin tundiettuloin ristikanzoinke, pagizemmo kieles, perindölöis, rahvahien nerolois, kul’tuuras da kirjalližuos.

 • Uutjarven kylän elaijas

  Mennyt kerral myö kävyimmö Kotkatjärven čupule, Uut’arven hieruzeh, pagizimmo rahvahanke hierun elaijas sego tiijustimmo rahvahan huolet. Tänäpäi jatkammo paginua Uut’arven hierus da sen eläjis.  
  • 19.10.2020
  • 89
 • Proekt Paginkulub_sana lendab

  💥Täl vodel Vepsän kul’tursebr pästab eloho projektan, miččen nimi om Pagin kulub, sana lendab! Kaiken kezan Šokšun, Šoutjärven da Kaleigen školan openikad oliba mastar’-klassoil. Hö openzihe tehmaha videod, fotoid, kirju…
  • 16.10.2020
  • 191
 • Vaijetut ja vaijennetut

  Karjalan kielen ta karjalaisien tilantehen probleemat yhtä enämmän kuuluutaa meijen ohjelmissa…se koskou meitä yhtä enämmän ta enämmän… Anneli Sarhimaan kirjasta Vaijetut ja vaijennetut myö dö kerroisimma teillä ennen…tänä…
  • 14.10.2020
  • 140
 • Kuibo elät, karjalaine ?

  Tänäpäi minä kučun teidy kodvazekse kävähtämähes Kotkatjärven čupule Uutjarven hieruh. Kačommo kui sie eletäh rahvas, midä ruatah da kui pietäh elos omua hierustu.
  • 12.10.2020
  • 211
 • Repol’an karjalaiset

  Repolässä myö olimma v 2009…silloin meillä onnistu pagautella sielä karjalaisie..kuulla kaunista karjalua…hyvä on toici löydyä omassa arkistossa miellyttävä pagina hyvällä karjalan kielellä…Niin tänäpäivänä miun Kodirandaz…
  • 09.10.2020
  • 357
 • Jurii Mugačevale — 85 vot!

  Kezan lopus vepsläižele aktivistale Jurii Mugačevale täudui 85 vot! Jurii Mihailovič om Karjalan televidenijan da radion hüvä sebranik, Vepsän Kul’tursebran abunik da nevonik. Ičeze elo-ozas da laps’aigas hän starinoičeb tämbei….
  • 08.10.2020
  • 210
 • Kalassuksesta

  Karjalaisilla syksy on tärkie aiga..Syksyllä pitäy marjat mecästä suaha, potakat pellosta, kalat järvestä…talvi Karjalassa on pitkä…tänäpäivänä pakajamma kalassuksesta …kuunnelguo meidä !!! Meijen Kodirandazella Iivana Les…
  • 07.10.2020
  • 301
 • Anuksen linnu

  Anuksenlinnu on vahnimii Karjalan tazavallan da Ven’an linnoi. Mennyt vuon 29. päivänny syvyskuudu se täytti jo 370 vuottu. Juuri sil päiväl vuonnu 1649 Roždestvenskoil pogostal, kus yhtytäh Anuksen da Mägriän jovet, oli nostettu puuh…
  • 05.10.2020
  • 169
 • Valentina Spiridonova

  Ruadivos ruadajes puaksuh puuttuu kävvä karjalazih hieruloih pagizuttamah rahvastu. Erähiči duumaičet, kuibo rahvas eletäh hierus, midä ruatah da kui omua piädy syötetäh. Ga vikse ken hierus on rodivunnuh da kazvanuh, segi tostu elostu icel…
  • 05.10.2020
  • 158
 • Syysruavot

  Sügüz’ om aig kerata linmal jur’kazvmusiden satuz. Nacein, läz kaikuččel linmal kazvab kartohk, kapust da luk. Nene jur’kazvmused oma lujas tarbhaižed tervhuden täht. Mikš, tedištat meiden radiopaginaspäi Valentina Rogozinanke.
  • 11.09.2020
  • 389
Страница 1 по 6912345 » 102030...В конец »