Oma tulehmo järjestön projektat

  • от редакции
  • 02.11.2020
  • 467

Joga karjalazes kyläs -pienes da suures ijän kaiken oldih omat tavat da perindöt, kudamat siirryttih polvi polves, vahnembaspäi nuorele. Gu rahvas ei unohtettas kuda roduu kuda suguu hyö ollah, nygöi Karjalan tazavallas järjestetäh proektukilboi dengukannatuksen suamizekse. Muga Veškelyksen rahvas tänä vuon kirjutettih kai kaksi proektua, kudamis sanelemmo teile tänäpäi.