Alevtina Andrejevan mustoks

  • от редакции
  • 28.12.2020
  • 284

ALEVTINA ANDREJEVAN MUŠTOKS
Kaikuččen voden tal’vkun 7. päiväl mö johtutam Karjalan radion enttušt radnikad, vepsläšt runoilijad Alevtina Ivanovna Andrejevad. Šoutjärven posadan tütar, parahim vepsän kelen tedai, vepsläižiden veroiden tundii, čoma vepsläine runoilii. Hän zavodi rata Karjalan radios völ 1990 voziden lopus, vedi kümne vot radiopaginoid vepsän kelel. Talvkun 7. päiväl vodel 2001 Alevtina Andrejeva läksi elospäi. Tal’vkun 28. päiväl oli hänen sündundpäiv. Vauged mušt eläb meiden südäimiš Alevtina Ivanovna Andrejevas.