AUDIOKIRJAD DA VIDEOROLIKAD VEPSÄKS

  • от редакции
  • 24.12.2020
  • 351

AUDIOKIRJAD DA VIDEOROLIKAD VEPSÄKS
Täl vodel Vepsän kul’tursebran aktivistad ühtes vepsläižiden školoidenke, vepsän kelen opendajidenke da školan openikoidenke pästiba eloho audiokirjad da tegiba čomad videorolikad vepsän kelel. Itti-Totti-kirjan tegii om Ol’ga Žukova. Kaik videorolikad oma vepsläižiden küliden polhe, niiden istorijas da nügüdläižes elos. Kundelkat, kut čomin lapsed lugeba runoid vepsän kelel da kut lämäs starinoičeba küliš.