MAMAN KELEN PÄIVÄKS

  • от редакции
  • 25.02.2022
  • 310

MAMAN KELEN PÄIVÄKS
Uhokun 21. päiv om Mamankelen päiv. Om tetpas miše mirus om läz 6000 kel’t, 80 procentad niišpäi voib pigai kolda. Kaikuččen kun koleb üks’ kel’. Mugoine hered keliden kadomine veb meiden mirud kulturiden ühtenzoitusehe.
Jäl’gmäižen lugetišen mödhe vepsläižid om jänu läz 6000 mest. Ristituid, ked pagižeba vepsän kelel om poleks vähemba. Miše kaita vepsän kel’t, kümne vot tagaze Petorskoiš oli avaitud vepsläine Paginklub. Kaikuččen nedalin vepsläižed keradasoi Rahvahaližehe kul’turkeskusehe, mugažo internetan kal’t da pagižeba kesknezoi vepsäks. Midä znamoičeb heile maman kel’, midä hö mujuba, konz pagižeba vepsäks, sanuba Paginkluban ühtnikad.