Raijan luona kylässä

  • от редакции
  • 07.04.2021
  • 282

Miun kallehet kuundelijat !! myö  kerroisimma teillä jotta myö olimma matkoilla pohjoisessa Louhen piirissa…Pjäjärvellä, Sohjanankosella, Kiestingissa…tänäpäivänä miun Kodirandazella on ylen miellyttävä ihmini ta hyvä kertoja, ta hyvä laulaja Raija , Raisa Ionovna Kundozjorova…omalla sukunimella Isakova.
Kuunnelguo meidä !!!