Tamara Ščerbakovan mustokse

  • от редакции
  • 10.04.2018
  • 641

Suruviesti tuli mennyt piättenicän. Kuoli hyvin tundiettu Tazavallas da ulgomualgi karjalaine kirjuttai, opastai, kiändäi da oman kielen tovelline kannattai Tamara Vasiljevna Ščerbakova. Enämbi kahtukymmendy vuottu naine oli alallizennu karjalan radion da tv -ohjelmien abuniekannu. Hänen kerdomukset lapsih näh kuuluttih radivos kaikis Karjalan kylis. Mi polvie lastu opasti tämä pehmeiluondoine da luaskavuiänine opastai. Kummastutti, kus naine ottau sen verran aigua da vägie kaikkih ruadoloih, ga Tamara Vasiljevnal sidä täydyi, da häi muheloittajen kerdoi kaikis omis ruadolois, kirjutuksis da matkois. Tamara Ščerbakovan lähtö on tozi suuri menetys kaikil karjalaizil. Musto täs valgies ristikanzas ijäkse jiäy meijän sydämih. Meijän radioarkistos säilyi mondu lähetysty Tamara Vasiljevnanke. Myö tahtommo tarita teijän kuunneltavakse lähetyksen, kus naine kerdoi omas ičes, omas perehes da omas ruavos. Pagin oli kirjutettu konzu naine täytti 70 vuottu.