Venäman rahvahiden runotusen antologii. Литература народов России. Какая она?

  • от редакции
  • 03.12.2015
  • 684

Literaturan vodel 2015 Venämal pagiškanzihe venäkeližen da rahvahaližen literaturan kosketusiš. Nece tradicii oli katkaitud jo 20 vot tagaze. Om tetpas, miše Venämal tämbei paiči venän kel’t om enamb sadad kirjkel’t. Äjil niišpäi kirjutadas runoid. Temad jatktab Maria Filatova.

В Год литературы в России стала актуальной тема возвращения творческих связей между русской литературой и литературой народов России. Известно, что в нашей стране на сегодняшний день помимо русского существует более сотни письменных языков. На большей части из них создаются художественные произведения.